"Controles Douane en Accijnzen niet doeltreffend"

De controles die Douane en Accijnzen uitvoert voor de Administratie voor de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (AOIF) zijn niet doeltreffend. Dat stelt het Rekenhof na een audit van de diensten.

Belga

Uit de audit blijkt dat vaststellingen van de motorbrigades van de douane vaak enkel op papier worden gemaakt waardoor elektronisch doorsturen of verwerken van de resultaten onmogelijk is.

Douane en Accijnzen (D&A) is onder meer belast met de controles op de verkeersbelasting, de speciale registers die garagehouders moeten bijhouden en het wegvervoer.

"Wat de speciale registers betreft die garagehouders bijhouden, krijgen sommige BTW-diensten de vaststellingen van de douanediensten gemiddeld pas 154 dagen na de feiten. Voorts gaan bepaalde agenten van de BTW-diensten er ten onrechte van uit dat sommige overtredingen die voor het eerst worden vastgesteld, zijn vrijgesteld van elke boete. Beide situaties leiden ertoe dat de BTW-diensten een groot deel van de vaststellingen van de douanediensten klasseren zonder verder gevolg", aldus het verslag van het Rekenhof.

Het Rekenhof kaart ook de gebrekkige toegang aan die de douanediensten hebben tot informatie die ze nodig hebben voor de controles op bijvoorbeeld verkeersbelasting. Daarom pleit het Rekenhof ervoor om de behandeling van dossiers te informatiseren en "de pv's op computer op te stellen" zodat de gegevens elektronisch kunnen worden doorgestuurd. Bovendien dringt het Rekenhof erop aan dat de douane-motorbrigades toegang krijgen tot de gegevensbanken van de Administratie voor de Ondernemings -en Inkomensfiscaliteit (AOIF).

Minister van Financiën Didier Reynders meldde het Rekenhof intussen dat "hij zijn administraties zal verzoeken de intenties, die ze als antwoord op het verslag hebben geformuleerd, in concrete maatregelen om te zetten en de onderlinge communicatie te verbeteren".