"Fly Safe" verzekert in geval van faillissement luchtvaartmaatschappij

De één zijn dood is de ander zijn brood, luidt het gezegde, en met de faillissementen die de luchtvaartsector nog steeds teisteren is er nu ook een verzekering die de reissom in geval van faillissement terugbetaalt. Initiatiefnemer is verzekeraar 'De Europese' en de polis 'Fly Safe' is exclusief voor de Belgische markt.

Belga

Er bestaat reeds tien jaar een insolvabiliteitsgarantie voor reisorganisatoren en -bemiddelaars. Maar als een luchtvaartmaatschappij failliet ging, bleef de klant totnogtoe in de kou staan en was hij zijn reissom kwijt. De verzekering 'Fly Safe' biedt nu een oplossing. Zowel het ticket wordt terugbetaald als de terugvlucht -indien het faillissement tijdens de reis gebeurt- bij een andere luchtvaartmaatschappij.

Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot reisagenten of brokers die de polis bij De Europese hebben onderschreven.

Consumentenorganisatie Test-Aankoop stelt zich wel vragen wat de consument kan doen die zijn ticket via het internet heeft gekocht. Ze hoopt ook dat de extra verzekering niet tot prijsverhogingen zal leiden. Test-Aankoop verkiest ook een Europese regeling in geval van faillissement van luchtvaartmaatschappijen, bijvoorbeeld via een gemeenschappelijk garantiefonds.

Nu in het nieuws