VLD verontrust door pleidooi 2 grootste bonden voor een ASB

Het VLD-bestuur is verontrust door de pleidooien van de twee grootste vakbewegingen om de belastingen te verhogen via de invoering van een Algemene Sociale Bijdrage (ABS). Na de 1 mei-toespraken van de socialistische vakbond, pleitte ook de christelijke vakbeweging tijdens Rerum Novarum voor de invoering van een ASB.

Belga

Partijvoorzitter Bart Somers wijst er maandag in een mededeling op dat België vandaag bij de kopgroep van landen met de hoogste globale belastingdruk behoort. Langzaam maar zeker slaagt men erin die druk te verlagen. Uit een rapport van de Europese Commissie blijkt dat de belastingdruk in 2003 daalde van 48,7 procent (in 2002) naar 48,1 procent. Bij 17 van de 25 EU-lidstaten steeg de fiscale druk in dezelfde periode.

Vermits die hoge belastingdruk een nadeel voor de bedrijven en de werkgelegenheid is, zal de VLD zal zich daarom met hand en tand blijven verzetten tegen elke vorm van belastingverhoging.