CAO-voorstel bouw extra nadelig voor Limburgse bouwvakkerS

De sectorale CAO bouw, die momenteel onderhandeld wordt, zal extra nadelig zijn voor de Limburgse bouwvakkers aangezien zij omwille van de geplande extra werkuren en gevraagde flexibiliteit langer uithuizig zullen zijn dan hun collega's. Dat beweert de Algemene Centrale ABVV-Limburg.

Belga

Een 6-tal afgevaardigden van het ABVV-Limburg trok maandagnamiddag met hun grieven naar de Confederatie Bouw Limburg aan de Kunstlaan in Hasselt. Daar hadden ze een onderhoud met directeur Rik Mondelaers van de Confederatie Bouw. Mondelaers engageerde zich om de bekommernissen van het ABVV over te maken aan de nationale onderhandelaars. Die zitten donderdag opnieuw rond de onderhandelingtafel in het kader van de afsluiting van een CAO voor de bouwsector.

Het ABVV wil met name dat de Limburgse bouwwerkgevers bij het bespreken van de CAO-onderhandelingen rekening houden met de "Limburgse situatie" waarbij de Limburgse bouwvakkers door de huidige verkeersdrukte vlug 11 tot 12 uren onderweg zijn naar werven in Brussel of Antwerpen.

Bij de eventuele toepassing van een flexibiliteits-CAO moet volgens de vakbond ook rekening gehouden worden met een maximale uithuizigheid van 11 tot 12 uren. Het ABVV wil ook dat er een vergoeding komt voor de verplaatsingen waarbij rekening gehouden wordt met de tijd die nodig is om op een werf te geraken.

Vakbondssecretaris Bart Henckaerts van ABVV-Limburg verduidelijkt dat de patronale eisenbundel een verregaande flexibiliteit inhoudt. De werkgevers willen bouwvakkers meer uren laten werken per dag en willen flexibiliteit gemakkelijker op bedrijfsvlak kunnen invoeren. "Hiertegenover staat een schamele loonsverhoging van 4 procent. Daarenboven wordt de flexibiliteit op werknemersmaat, zoals het tijdskrediet, weer beperkt", zo zegt Henckaerts.

De werkgevers genieten bij de onderhandelingen voorlopig de steun van het ACV. "Ondanks het feit dat de eisenbundels van de verschillende vakbonden de invoering van meer flexibiliteit afwezen, is deze eensgezindheid niet terug te vinden aan de onderhandelingstafel", aldus nog de vakbondssecretaris.

Hij is ook van oordeel dat de eisen van het ABVV de Limburgse bouwbedrijven ten goede zullen komen omdat de lange arbeidsdagen een belangrijke reden zijn waarvoor bouwvakkers de sector voortijdig verlaten en er in Limburg een tekort aan geschikte arbeidskrachten heerst.

Nu in het nieuws