Energieprestatieregels maken woningen zeker 5.000 euro duurder

De nieuwe normen op de energieprestaties en het binnenklimaat van woningen, die vanaf 2006 in voege treden, zullen een modale woning 5.000 euro duurder maken, en niet 2.500 zoals de Vlaamse overheid berekende. Dat stelt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) maandag in een persbericht. De VCB is tegen de afschaffing van het voorstel dat deze meerkost vooraf exact laat berekenen.

Belga

Vanaf januari 2006 gelden er nieuwe normen voor de energieprestaties en het binnenklimaat van woningen. De Vlaamse overheid stelde volgens de VCB tot nu toe dat die normen een gemiddelde meerkost zullen betekenen van 2.500 euro voor de kandidaat-bouwer. Maar de overheid heeft de meerkost van een ventilatieverplichting onderschat, zo luidt het. Daarvoor is er al een norm sinds 1991, maar die wordt amper toegepast, terwijl de overheid inschat van wel.

De confederatie berekende dat een woning door de EPB-normen minstens 5.000 euro duurder zal worden: 4.000 euro voor extra isolatie en dergelijke, en nog eens minstens 1.000 euro voor de installatie van ventilatievoorzieningen.

Voor de VCB moet de kandidaat-bouwer op voorhand weten hoeveel en waarvoor hij betaalt. Dat kan volgens de VCB via het EPB-voorstel, waarin de aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning en de architect beschrijven wat nodig is om aan de energieprestatieregels te voldoen.

"Het beleidsidee om het EPB-voorstel af te schaffen zou de transparantie niet ten goede komen", aldus Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB. Het voorstel leidt er immers toe dat aannemers op voorhand de exacte meerkost kunnen aanrekenen in een concurrentiële omgeving. Kandidaat-bouwers zouden zo ook minder geneigd zijn zich te wenden tot ontwerpers en aannemers die het niet zo nauw nemen met de regelgeving.

"Als het EPB-voorstel wordt afgeschaft, rest de bouwer enkel de EPB-aangifte, een controle zes maanden na de oplevering", zegt Dillen. "Als de woning dan weer aangepast moet worden, betekent dat een nieuwe meerkost."

De nieuwe normen noodzaken volgens de VCB onder meer betere isolatie, performantere installaties voor de verwarming van vertrekken en voor sanitair water, en minimale ventilatievoorzieningen.

Nu in het nieuws