"Controles Douane en Accijnzen niet doeltreffend"

De controles die Douane en Accijnzen uitvoert voor de Administratie voor de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (AOIF) zijn niet doeltreffend. Dat stelt het Rekenhof na een audit van de diensten.

Belga

Volgens het Rekenhof zijn bij de controles de bevoegdheden van de actoren niet duidelijk gedefinieerd, worden de controleresultaten van de douanediensten niet altijd gepresenteerd in een vorm die onmiddellijk bruikbaar is voor de administratie en worden die resultaten haar niet snel genoeg doorgestuurd. Douane en Accijnzen (D&A) is onder meer belast met de controles op de verkeersbelasting, de speciale registers die garagehouders moeten bijhouden en het wegvervoer.