Brusselse gemeenteraad tegen taalcriterium sociale woningen

De Brusselse gemeenteraad heeft maandag een motie goedgekeurd die zich expliciet verzet tegen taal als criterium voor toegang tot sociale woningen. De motie kwam er op vraag van de Raad van Brusselaars van Vreemde Afkomst.

Belga

Directe aanleiding was het plan van de Antwerpse huisvestingsmaatschappijen om enkel nog sociale woningen te verhuren aan mensen die Nederlands spreken. Achteraf bleek dat volgens het huidige huurbesluit niet te kunnen.

Vlaams minister van Wonen Marino Keulen liet begin dit jaar weten de experimenten in Antwerpen te wijzigen en uit te breiden naar heel Vlaanderen. Het nieuwe sociale huurbesluit, dat nog definitief moet worden goedgekeurd, zou ingaan vanaf 1 januari volgend jaar.

De Brusselse gemeenteraad verwerpt die manier van werken nu expliciet. De motie werd goedgekeurd door bijna alle partijen. Enkel het Vlaams Belang keurde de tekst niet goed.

Nu in het nieuws