Juristen klagen opsluiting asielzoekers in transitzones aan

Een groep experten in mensenrechten klaagt het blijvend misbruik aan waarbij asielzoekers en andere migranten worden vastgehouden in de transitzones van luchthavens.

Belga

Ze schrijven dit in een rapport over de mensenrechten in België, dat eind mei wordt bekendgemaakt.

Het rapport is geschreven door 25 juristen die zijn samengebracht door de Europese Commissie en jaarlijks verslag uitbrengen over de fundamentele rechten in de lidstaten, met aanbevelingen voor verbetering.

Positief voor België zijn ondermeer de recente wet over de bescherming van bronnen van journalisten en een wetsontwerp om bedrijven veroordeeld voor racisme uit te sluiten van overheidsaanbestedingen.

Negatief zijn diverse aspecten van het asiel- en migratiebeleid. Het gaat ondermeer over de opsluiting van niet-vergezelde minderjarigen en onvoldoende mogelijkheden voor beroep tegen uitwijzing.

Ook het feit dat België -net als andere EU-lidstaten- mensen vasthoudt in transitcentra, vanuit de redenering dat ze vrij zijn een vliegtuig naar hun thuisland te nemen, is een schending van de mensenrechten.

Nu in het nieuws