Peeters koopt eerste 10 hectare voor Antwerps stadsrandbos

Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Kris Peeters (CD&V) heeft maandag de aankoopakte getekend voor de eerste 10 hectare van een toekomstig stadsrandbos in Deurne.

Belga

Het stadsrandbos moet er komen in het open ruimtegebied "Ertbrugge-Fortvlakte". Het is de bedoeling dat er op langere termijn een randstedelijk groengebied van 150 hectare ontstaat, vertrekkend van het Bosuilstadion (gemeentepark Bremweide) van voetbalclub Antwerp tot het Wijnegem Shopping Center.

Voor de aankoop putte Peeters uit het zogenaamde bossencompensatiefonds. Sinds 2000 moeten eigenaars die een stedebouwkundige vergunning tot ontbossing krijgen (een uitzondering op de regel, aldus de minister) ofwel zelf voorzien in een compenserende bebossing ofwel een bijdrage storten in het compensatiefonds.

Peeters gebruikt de middelen uit het fonds als aanvulling op de gewone aankoopkredieten voor bosuitbreidingsprojecten met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde, zoals het nieuwe stadsrandbos.