Dewael wil onderzoek naar Antwerpse lijst gevaarlijke organisaties

Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael neemt afstand van de lijst met gevaarlijke organisaties in Antwerpen.

Belga

In een mededeling zei hij bij monde van zijn woordvoerder Jo De Ro dat er één officiële lijst bestaat die wordt opgesteld door de federale politiediensten in Brussel en die goedgekeurd is door de minister en dit op basis van de wet op het politieambt. Blijkbaar bestaat er bij de Gerechtelijke Diensten Arrondissement Antwerpen een intern document met gevaarlijke organisaties op. Dit is niet de officiële lijst. De top van de Federale politie in Brussel, noch minister Dewael, kenden het bestaan van deze lijst.

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael neemt dan ook afstand van deze lijst van de GDA Antwerpen. Hij heeft de top van de federale politie gevraagd een onderzoek in te stellen.

Nu in het nieuws