Mechelse Hanswijkprocessie lokt duizenden bezoekers

Naar schatting 15.000 mensen zijn zondagnamiddag naar de Mechelse binnenstad afgezakt om er de jaarlijkse Hanswijkprocessie te bewonderen. Volgens de lokale politie van Mechelen verliep de processie, die dit jaar op extra veel belangstelling kon rekenen dankzij het mooie weer, zonder incidenten. Wel moest één toeschouwer die onwel was geworden, worden afgevoerd.

Belga

De Hanswijkprocessie startte zondag om 11 uur met een eucharistieviering in de Hanswijkbasiliek. Ze werd voorgegaan door kardinaal Danneels. Om 15 uur werd dan het startschot gegeven voor de eigenlijke processie. Zo'n 2.000 figuranten, meer dan 20 wagens, 100 paarden, tientallen muzikanten, koren en choreagrafische groepen maakten hun opwachting langs het parcours dat door de Mechelse binnenstad trok.

De processie omvat drie grote delen. Deel één is een historische evocatie van de geschiedenis van Mechelen en Hanswijk. Het tweede gedeelte bevat tal van bijbelse taferelen. Tot slot is er de verwijzing van de moeder naar haar zoon Jezus, aanwezig in het heilig sacrament, gedragen door kardinaal Danneels.

De processie ontstond nadat Mechelen in 1272 werd geteisterd door onlusten en de pest. Ten einde raad namen de bewoners van de Hanswijk hun toevlucht tot Maria en droegen ze biddend haar beeld naar de stad. Opgeschrikt door de grote menigte, sloten de burgers de stadspoorten. Maar bij het zingen van "Toon dat gij onze moeder zijt" gingen de poorten open en kon de ommegang de stad binnentrekken. Toen kort daarop de kwalen ophielden, werd uit dankbaarheid beloofd het Mariabeeld elk jaar in een processie door de stad te dragen. De optocht eindigde omstreeks 17 uur met een slotplechtigheid in de Hanswijkbasliliek.

Nu in het nieuws