Zeven op de tien Belgische bedrijven doet aan e-mailmarketing

Ongeveer 70 procent van de Belgische bedrijven doet aan e-mailmarketing. Tachtig procent hiervan zegt tevreden te zijn over de resultaten van zijn e-mailcampagnes. Dat meldt het sales- en marketingbedrijf Luon woensdag.

Belga

Om de twee jaar worden de Belgische bedrijven bevraagd omtrent het gebruik, de rol en het succes van e-mail in hun marketingmix. De resultaten van het onderzoek in 2004 tonen een positieve evolutie. Uit de bevraging blijkt dat 7 op 10 Belgische bedrijven e-mail gebruiken in hun marketingmix. Vooral e-mailacties en nieuwsbrieven op eigen adreslijsten zijn een succes. Het percentage geopende e-mails op deze lijsten is gemiddeld 29 procent, wat volgens de respondenten ongeveer 3 keer meer is in vergelijking met gehuurde e-mailadreslijsten.

Ook het doorklikpercentage kent met 18 procent een sterke groei. Dit is een stijging met een derde ten opzichte van 2002. Het 'E-mail Trend Report' van DoubleClick voor dezelfde periode meet internationale gemiddelden in geopende e-mails rond 34 procent, het doorklikpercentage is echter slechts 8,2 procent. Belgische bedrijven blijken dus -volgens eigen cijfers- meer clicks in e-mails te genereren.

Volgens 4 op de 5 ondervraagde bedrijven wordt hiermee aan de vooropgestelde verwachtingen voldaan. Enkele duidelijke doelstellingen worden nagestreefd: relaties met klanten onderhouden, verkoop ondersteunen, trafiek naar websites creëren, nieuwe contacten genereren en de merkbekendheid ondersteunen. Verder antwoordt 64 procent positief op de vraag of e-mailmarketing een belangrijke rol speelt in de marketingmix. Bij 42 procent van de respondenten gaat dit zelfs ten koste van andere marketingactiviteiten.