Alle Koerden beëindigen hongerstaking

Alle Koerden die in hongerstaking waren in de Miniemenkerk in Brussel, hebben hun actie stopgezet. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael gezegd.

Hij had van de stopzetting van de actie bevestiging gekregen van zijn administratie. Eerder woensdag had Dewael een gesprek gehad met 3 Koerden over het feit dat de uitwijzing van sommige asielzoekers voor een periode van twee maanden wordt opgeschort. Dit maakten de drie na de drieëneenhalf uur durende bijeenkomst met Dewael bekend.

De drie afgevaardigden van de Koerdische hongerstakers keerden nadien naar de Miniemenkerk terug, waar ze met een medewerker van de dienst Vreemdelingenzaken de andere hongerstakers zouden proberen te overhalen ook een einde te maken aan hun actie. Dat is dus gelukt.

Minister Dewael herhaalde na het gesprek op de zetel van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding dat hij niet persoonlijk in dit dossier wou tussenkomen. Hij raadde de vluchtelingen aan een nieuwe regulariseringsaanvraag in te dienen.

Nu in het nieuws