BHV: Vlaamse oppositie verwijt regering immobilisme, Leterme weerlegt

Een regering die door de discussie rond Brussel-Halle-Vilvoorde compleet verlamd is. Zo stellen de Vlaamse oppositiepartijen Vlaams Belang en Groen! de Vlaamse regering voor.

VB-fractieleider Filip Dewinter vroeg zich woensdag in het Vlaams parlement af waarover de regering het nog eens is. Minister-president Yves Leterme wuifde de kritiek weg. Er wordt wel degelijk geregeerd en er worden belangrijke beslissingen genomen, stelde hij. Tijdens een interpellatie stelde Dewinter dat de ploeg-Leterme door het dossier BHV uit elkaar gespeeld is. "De Vlaamse regering is weggezakt in een moeras van intriges, een poel van onderlinge tegenstellingen, een orgie van wantrouwen en immobilisme. En dat net op een moment dat ze solidair en daadkrachtig zou moeten zijn", verklaarde hij.

Dewinter wees op het gekibbel tussen VLD en CD&V/N-VA over BHV. De liberalen houden hun woord niet over BHV en de CD&V/N-VA zet de belastingverlaging op de helling. "Wat blijft er na een jaar nog over van het regeerakkoord? Waarover bent u het nog met elkaar eens? U bent enkel de notaris die de boedelscheiding zal regelen", zei Dewinter aan Leterme. Ook Groen!-fractieleider Jos Stassen had felle kritiek op de regering. "De nieuwe zakelijkheid is er een van lopende zaken, evidente zaken en groene afbouw. U bent het over belangrijke dossiers niet eens en in de drie grootste departementen - bij de Vlaamse ambtenaren, in het onderwijs en in de welzijnssector - zijn er sociale conflicten. Alle belangrijke beslissingen worden naar de meerjarenbegroting doorgeschoven. Wanneer gaat u eindelijk beleid voeren?", verklaarde Stassen.

Minister-president Leterme wuifde de kritiek weg. "Er is veel gesproken, maar ik heb weinig gehoord", repliceerde hij. Wat BHV betreft beklemtoonde hij dat de Vlaamse partijen hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen, wetsvoorstellen hebben opgesteld en neergelegd. "Dat is nog iets anders dan molenwiekend langs de kant staan zwaaien", luidde het aan het adres van Dewinter. Eerder antwoordde Leterme op een vraag van Joris Van Hauthem (VB) dat de Vlaamse regering niet betrokken is bij de onderhandelingen en daarvan ook niet op de hoogte wordt gehouden. "We zullen de oplossingen toetsen aan het regeerakkoord. Dat is nog altijd ons standpunt", benadrukte de Vlaamse minister-president.

Wat het beleid van de Vlaamse regering betreft verklaarde Yves Leterme dat er wel degelijk beslissingen worden genomen. Hij verwees daarbij naar het gemeentedecreet, het aandeelhouderschap van de gewestelijke investeringsmaatschappij, de begrotingscontrole of de bijzondere jeugdinstelling in Ekeren. De meerjarenbegroting wordt - zonder onvoorziene omstandigheden - half mei aan het parlement bezorgd, voegde de regeringsleider eraan toe. Leterme herhaalde ook dat de belastingverlaging er wel degelijk komt. Het voorontwerp werd op 21 januari goedgekeurd en ligt nu voor advies voor bij de FOD Financiën, om de verlaging te verrekenen in de bedrijfsvoorheffing. De budgettaire impact van de maatregel dient wel nog te worden berekend en "ingepast in de budgettaire ruimte". "Wij willen immers geen regering van aankondigingen zijn. De rekeningen moeten kloppen", klonk het. Dewinter lachte het antwoord van de minister-president weg. "Als ik u zo hoor heeft de oppositie schuld aan de crisis en is er geen vuiltje aan de lucht". De VB-voorman stelde voor het parlement af te schaffen. Hij vergeleek de leden van de meerderheid met koorknapen die elkaar in het parlement knuffelen, maar in de buitenwereld elkaar de huid vol schelden.

Nu in het nieuws