B-H-V: Franstalige partijvoorzitters steken koppen bijeen

De voorzitters van de Franstalige partijen hebben vanochtend vergaderd. Na afloop toonde men zich zeer discreet over de ontmoeting.

Naar kan worden aangenomen was de vergadering bedoeld om een stand van zaken op te maken na het topoverleg over Brussel-Halle-Vilvoorde van dinsdagavond en -nacht en voor de vergadering van de kamercommissie Binnenlandse Zaken deze namiddag.

Bij sommige partijen werd er evenwel op gewezen dat de contacten permanent zijn. Er waren afgelopen nacht contacten, maar ook deze ochtend, zo werd zonder verdere commentaar gezegd. De vergadering van de voorzitters van de Franstalige partijen verliep trouwens net zoals het topoverleg van afgelopen nacht op een geheime plaats.

Nu in het nieuws