Belgisch onderzoeksrechter laat Belgen uit Guantanamo vrij

De Brusselse onderzoeksrechter Daniel Fransen heeft de twee Belgische jongeren, die maandag vanuit Guantanamo werden gerepatrieerd, dinsdagnamiddag na verhoor onder voorwaarden vrijgelaten.

Het tweetal heeft de dubbele nationaliteit, de ene de Belgisch-Turkse, de andere de Belgisch-Marokkaanse. De twee verbleven ongeveer drie jaar op Guantanamo. Ze werden bij aankomst in Melsbroek maandag om 18.00 uur, volgens de Belgische procedure van hun vrijheid beroofd. "Omdat hun terugkeer naar België het resultaat is van diplomatieke onderhandelingen met de Verenigde Staten en niet het gevolg van een verzoek tot uitlevering is de uitleveringsprocedure niet van toepassing, maar wel de klassieke procedure waarbij betrokkenen binnen de 24 uur na hun vrijheidsberoving bij de onderzoeksrechter moeten voorgeleid worden. Deze moest dan over een eventuele aanhouding oordelen", legt woordvoerster Lieve Pellens uit. De twee mannen werden maandagavond eerst naar het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek gebracht voor een medisch onderzoek. Er werd immers gevreesd dat één van beiden besmet zou zijn met tuberculose. Dat bleek niet het geval te zijn. Nadien volgde een uitgebreid verhoor door de GDA Brussel, sectie terrorisme en dinsdagnamiddag werden de twee voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Brussel. Zowel de onderzoeksrechter als de federale politie beschikten over informatie verkregen van de Amerikaanse autoriteiten in het kader van de voorafgaandelijke onderhandelingen tussen de Belgische staat en de Verenigde Staten.

De onderzoeksrechter besliste beide personen in verdenking te stellen van vereniging van misdadigers en hen in vrijheid te stellen onder voorwaarden. De nieuwe Belgische terrorismewetgeving kan in deze zaak niet toegepast worden omdat ze bij aanhouding van betrokkenen destijds nog niet in werking was. "In het belang van het verder onderzoek en teneinde het geheim van het onderzoek te eerbiedigen, zal geen verdere informatie gegeven worden over de inhoud van het dossier", aldus het federale parket in een persbericht.

Nu in het nieuws