Financieel wanbeleid nekt BOM

Crisismanager moet sociale organisatie van de ondergang redden De Buurtontwikkelingsmaatschappij (BOM) zit financieel aan de grond. Door een slecht beleid was de vzw vorig jaar vrijwel bankroet. De stad heeft de directrice aan de deur gezet en een crisismanager ingeschakeld.

jforier

In 2004 kwam aan het licht dat de BOM zware liqiditeitsproblemen heeft. Er werd geld gegeven aan projecten en zusterorganisaties terwijl er eigenlijk onvoldoende middelen waren. De directie van de BOM heeft ook te laat ingespeeld op het nieuwe subsidiesysteem en financiële afspraken gebeurden vaak mondeling, waardoor de onduidelijkheid toenam. ”De tering werd niet naar de nering gezet”, vat crisismanager Inge Weber samen. ”Van een negatief eigen vermogen, zeg maar een put, is er geen sprake. Maar vorig jaar was de situatie zo kritiek dat er heel snel moest worden ingegrepen.” Veel heeft te maken met het subsidiereglement dat in 2003 veranderde. ”De BOM beschikte over vrij veel geld uit het Sociaal Impulsfonds. Maar toen dat vervangen werd door het Stedenfonds, golden er andere verdeelsleutels en voorwaarden. De leiding van de BOM heeft daar geen rekening mee gehouden.” Ook met subsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF) liep het fout. ”Wie in aanmerking komt, moet een deel van het gesubsidieerde project prefinancieren. Het Europese geld komt pas het jaar daarna binnen. De BOM anticipeerde daar niet op.”

Vorig jaar werd een overbruggingskrediet van 250.000 euro gevraagd bij de sociale kredietverlener Hefboom. Dat krediet liep tot eind vorig jaar, maar is ondertussen verlengd tot eind 2005. De Europese subsidies die de BOM nog moet krijgen, gaan nu rechtstreeks naar Hefboom. ”Een andere voorwaarde voor de verlening van het krediet is dat de stad zich moreel borg stelt voor de BOM. De stadsontvanger heeft al positief geantwoord. Morgen (vandaag woensdag, red.) verwachten we nog een advies van de dienst Financiën”, zegt Inge Weber. Ondertussen wordt er aan een fusie tussen de BOM en Vitamine W gewerkt. De fusie staat los van de problemen bij de BOM en moet ervoor zorgen dat de twee sociale organisaties efficiënter gaan werken. Vitamine W organiseert tewerkstellingsprojecten.

Nu in het nieuws