Antwerpse gemeenteraad neemt enkel kennis van gedragscode

De Antwerpse gemeenteraadsleden nemen maandag alleen kennis van de gedragscode voor ambtenaren en mandatarissen. De districtsraadsleden zijn niet gebonden aan de code.

jforier

De definitieve gedragscode voor ambtenaren en mandatarissen staat maandag, na een paar keer uitstel, op de agenda van de gemeenteraad. Alle partijen kunnen zich vinden in de teksten. De politici kregen de afgelopen weken de mogelijkheid om hun opmerkingen te formuleren aan het Integriteitsbureau. Sommigen hadden het moeilijk met de formuleringen rond al of niet gerechtvaardigde tussenkomsten in dossiers. Ze vreesden dat ze niet meer bij een ambtenaar mochten informeren naar een bepaald dossier. De voorzitter van het Integriteitsbureau, Armand Vandeplas, hield het been rond dit punt stijf. Hij wist de politici wel gerust te stellen.

Omdat de gedragscode een tekst is van het Integriteitsbureau kan de gemeenteraad er alleen kennis van nemen. Daardoor zijn er geen aanpassingen vanuit de gemeenteraad meer mogelijk. Er is dan ook geen stemming. Voor sommige raadsleden komt dit goed uit. Zij hebben geen probleem met de inhoud, maar vinden de gedragscode denigrerend. Ervoor stemmen was voor hen een stap te ver. De gedragscode voor mandatarissen is van toepassing op de gemeenteraadsleden en mensen die vanuit de gemeenteraad zijn afgevaardigd in intercommunales of vzw’s. De districtsraden kunnen op vrijwillige basis de code onderschrijven.

Nu in het nieuws