Woekerhandel in tickets aangepakt

Print
Na minister van Economie Marc Verwilghen kondigde maandag ook staatssecretaris voor de Bestrijding van de Fraude Hervé Jamar aan dat hij iets wil doen aan de misbruiken bij de internetverkoop van tickets voor sport- of culturele evenementen. Jamar heeft de onderzoeksdiensten van de federale overheidsdienst (FOD) Financiën opgedragen alle nuttige gegevens te verzamelen, zo kondigde hij aan.
De operatie wordt georganiseerd in samenwerking met de inspectiediensten van de FOD Economie en de organisatoren van verschillende evenementen. Jamar wees er maandag op dat het geen geheim is dat criminele organisaties misbruik maken van het internet om onschuldige burgers te bedriegen.
De staatssecretaris citeerde de recente voorverkoop voor het U2-concert in Brussel op 10 juni. Het concert was op enkele uren uitverkocht, maar kort na het afsluiten van de verkoop waren al tickets op het internet te koop. Jamar is er zich van bewust dat het U2-probleem geen alleenstaand geval is.
Jamar zei maandag dat het op het eerste zicht gaat om particulieren, maar vroeg zich af of er geen georganiseerde structuren achter zitten om de prijs op een kunstmatige manier te verhogen.
Iedereen die op een regelmatige en onafhankelijke manier tickets verkoopt, wordt volledig als BTW-plichtige beschouwd, aldus Jamar. Hij of zij moet zich als dusdanig inschrijven bij de Kruispuntbank van ondernemingen en zijn ondernemingsnummer moet met het oog op BTW-doeleinden geactiveerd zijn.

Het BTW-bedrag dat bij de kopers wordt geïnd, moet aan de Schatkist worden doorgestort. Bovendien is het vanzelfsprekend dat de gerealiseerde winsten moeten aangegeven worden in de belastingaangifte, aldus de staatssecretaris. Jamar wijst erop dat het niet-naleven van de verplichtingen leidt tot een herziening van de fiscale aangiften en de eventuele toepassing van boetes, verhogingen en verwijlinteresten.
Nu in het nieuws