Ruim 10.000 Gentenaars eisen meer bos

Print
Een aantal Gentse milieu- en natuurverenigingen is maandag bij Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen gaan klagen over het gebrek én de nood aan meer bos in Gent.
In het ontwerp voor het Uitvoeringsplan (RUP) grootstedelijk gebied Gent, dat tot 10 maart in openbaar onderzoek is, wordt veel minder bos afgebakend dan eerder beloofd in het Ruimtelijk Structuurplan van Gent, zeggen de actievoerders.

De Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw (VBV), Natuurpunt Gent, het Gents Milieufront (GMF), de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) voeren sinds 9 januari samen actie voor meer bos in Gent. Het ontwerp-RUP voor de afbakening van het Grootstedelijk Gebied Gent schiet qua bosbeplanting tekort, vinden zij, en om hun klacht te ondersteunen, verzamelden ze voor hun bezwaarschrift liefst 10.244 handtekeningen van Gentenaars.

Naar eigen zeggen kregen zij steun van onder meer Parkbospeter Nic Balthazar, acteur en Gents volksfiguur Pierke Pierlala, en zelfs burgemeester Frank Beke en andere leden van het stadsbestuur. 10.244 handtekeningen - een recordaantal - zijn maandag afgegeven bij de Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening (Vlacoro). "We verwachten dat de Vlaamse regering bij de definitieve goedkeuring van het RUP rekening houdt met de overweldigende vraag van de Gentenaars", aldus de manifestanten. Voor de officiële overhandiging van de bezwaarschriften ging een delegatie betogers ook op bezoek bij bevoegd minister Van Mechelen. Zijn woordvoerder kreeg behalve een woordje uitleg, ook een Gentse "stadsbosboom" cadeau.

Groen! ondertekende het bezwaarschrift van de milieuverenigingen, maar zal er zelf ook nog één indienen. Daarin wordt niet alleen het gebrek aan bos, maar ook aan sociale woningen aangekaart, zegt Groen!-voorzitter Vera Dua.
"De doelstelling op vlak van sociale woningen wordt niet gehaald en een aantal stadskankers wordt niet voldoende aangepakt". Dua zal Van Mechelen zelf ook ondervragen over het té kleine bosareaal dat wordt afgebakend. "Ik vind het heel belangrijk dat er massaal bezwaarschriften zijn ingediend. Hierop moet een politiek antwoord komen". Volgens Dua is men gezwicht voor druk vanuit landbouwershoek. In het Ruimtelijk Structuurplan Gent was 800 hectare nieuw bos beloofd. In het RUP dat nu voorligt, is amper 530 hectare bos afgebakend, zegt Frank Maes van Natuurpunt Gent.
Nu in het nieuws