VLM Airlines stuurt dinsdag deurwaarder naar Fort III in Borsbeek

Print
VLM Airlines stuurt dinsdag een deurwaarder naar Fort III om te laten vaststellen dat de gemeente Borsbeek de gevraagde snoei- en kapwerken niet heeft uitgevoerd.
De luchtvaartmaatschappij kan vanaf dinsdag een dwangsom van 20.000 euro opeisen per dag dat de werken niet zijn voltooid. Volgens VLM Airlines zijn die noodzakelijk om de veiligheid van het vliegverkeer te verzekeren. Maar de gemeente wil daar niet van weten omdat het om een beschermd natuurgebied gaat.

VLM Airlines kreeg al op 1 februari gelijk van de Antwerpse kortgedingrechter. Die oordeelde dat de bomen inderdaad een veiligheidsrisico inhielden. De gemeente moest binnen de dertig dagen na de betekenis van het vonnis de nodige snoei- en kapwerken uitvoeren om de 'obstakels' uit de weg te ruimen, zo niet moet Borsbeek een dwangsom van 20.000 euro per dag ophoesten. De luchtvaartmaatschappij mag bovendien op kosten van de gemeente de werken laten uitvoeren.

Borsbeek tekende beroep aan tegen die beschikking. Het hof van beroep in Antwerpen boog zich maandag over de zaak. In het bijzijn van de gemeentesecretaris en de schepenen van cultuur en openbare werken somden de advocaten nog eens alle argumenten op waarom de bomen niet gekapt mogen worden. Zo betwistte mr. Philip Dijckmans dat er een acuut veiligheidsprobleem is. "Borsbeek heeft het Vlaamse Gewest, dat de luchthaven van Deurne uitbaat, nooit een strobreed in de weg gelegd wanneer het de bomen wilde aftoppen. De situatie is dus nog altijd hetzelfde als tien jaar geleden, alleen wil VLM Airlines nu opeens dat de bomen gerooid worden", pleitte hij.

Hij voerde ook aan dat de luchtvaartmaatschappij helemaal het recht niet heeft om zulke zaken van de gemeente te eisen. "VLM Airlines beroept zich op het verdrag van Chicago uit 1944. Daarin staat dat de start- en landingsbanen zich in obstakelvrije vlakken moeten bevinden om een veilig vliegverkeer te garanderen. Maar dat verdrag legt enkel verplichtingen op aan de uitbaters van de luchthavens, niet aan de buren. VLM Airlines moet dus bijgevolg niet bij ons aankloppen, maar bij het Vlaams Gewest."

De bomen van Fort III mogen volgens de advocaat ook niet zomaar gekapt worden, omdat ze zich in een beschermd natuurgebied bevinden. Fort III is bovendien de thuishaven van een beschermde vleermuizenkolonie. De werken zouden de beestjes wel eens de daver op het lijf kunnen jagen. Allemaal redenen waarom Borsbeek de werken niet zegt te kunnen uitvoeren.

De advocaten van VLM Airlines konden maandag wegens tijdgebrek niet meer aan het woord komen en zullen pas op 14 maart hun zegje mogen doen. Maar voor de gemeente Borsbeek tikt niet alleen de klok verder maar begint ook de meter te lopen. De termijn waarbinnen de snoei- en kapwerken moesten uitgevoerd worden, liep maandag af. De gemeente heeft nog maar 5 à 10 procent van de werken gerealiseerd. Als VLM Airlines het hard willen spelen, kunnen ze vanaf dinsdag de dwangsom incasseren.

"Wij gaan dinsdag in ieder geval een deurwaarder naar Fort III sturen om de nodige vaststellingen te laten doen", liet Catherine Stuyck van VLM Airlines weten. "Daarna zullen we ons beraden of we ook effectief de dwangsom zullen opeisen. De bomen moeten in ieder geval verdwijnen omwille van de veiligheid van onze passagiers. Desnoods laten we de werken zelf uitvoeren op kosten van de gemeente. Maar we blijven hopen dat Borsbeek de beschikking van de rechter uiteindelijk zelf zal uitvoeren."
Nu in het nieuws