Oost-Vlaams gouverneur Denys stelt Saeftingedok in vraag

De Oost-Vlaamse provinciegouverneur André Denys heeft zondagochtend bij een bezoek aan het polderdorp Doel de uitbreiding van de Antwerpse haven met het Saeftingedok in vraag gesteld.

Belga

Dat is opmerkelijk, want in Antwerpse havenkringen wordt er volop over gepraat. Volgens Denys is het Saeftingedok "nog lang niet aan de orde". Daarvoor zijn er volgens de gouverneur nog teveel onzekerheden over de afwikkeling van de mobiliteitsproblemen die met het Deurganckdok worden gecreëerd.

Denys bracht een bezoek aan Doel op uitnodiging van de bedrijfsgilde van landbouwers. De gouverneur liet zich in de streek rondleiden en sprak met landbouwers en bewoners. Hij ging zich ter plaatse vergewissen van de impact die de werken hebben op de leefgemeenschap van het polderdorp en de landbouw in het bijzonder. De gouverneur was zwaar onder de indruk van de impact die de werken hebben op het landschap.

Als kersvers provinciegouverneur start hij zijn termijn met een reeks werkbezoeken aan alle Oost-Vlaamse gemeenten. Tijdens een bezoek aan Beveren werd hij aangesproken door enkele landbouwers uit Doel met de vraag om zich eens persoonlijk te komen vergewissen van de drastische onteigeningen.

De gouverneur verklaarde na het bezoek zondag dat natuur en landbouw elkaar moeten kunnen aanvullen. Hij beloofde alleszins om de problematiek van de natuurcompensaties, waarbij geen enkele ruimte gelaten wordt voor landbouwactiviteit, mee te nemen naar het overleg met de Vlaamse overheid. Ook toonde hij zich bezorgd over de teloorgang van het bouwkundig erfgoed in de polders.

Voor het actiecomité Doel 2020 zijn de uitspraken van de gouverneur zonder meer "historisch". "Het is namelijk de allereerste keer dat iemand met zulke positie openlijk vragen stelt bij een nog verdere uitbreiding van de Antwerpse haven en zich tevens engageert om tussen te komen bij de hogere overheid", reageert het actiecomité.