Antwerpen verwaarloost laatste rustplaats beroemde stadsgenoten

Antwerpen verwaarloost haar eigen negentiende eeuwse grafmonumenten op de stedelijke begraafplaats Schoonselhof. De vzw ‘Grafzerkje’ die cultureel en historisch interessante graven van de ondergang wil redden, trekt aan de alarmbel. Moet de verantwoordelijke schepen Erwin Pairon (Groen!) een ‘akte van verwaarlozing’ aan zichzelf sturen?

kdejager

BR>

De stad had nochtans op 14 juli vorig jaar beterschap beloofd bij monde van schepenen Pairon, Heylen (CD&V) en Van Peel (CD&v). Tijdens de inhuldiging van het door ‘Grafzerkje’ gerestaureerde grafmonument van Maria S‘Heeren verklaarden ze meer zorg te zullen dragen voor het Antwerpse Père Lachaise, het Schoonselhof, waar tal van historisch belangrijke Vlamingen liggen begraven. De monumenten waarvoor Antwerpen verantwoordelijk is, zijn nog steeds niet degelijk onderhouden. Nochtans eist de stad dat wél van particulieren.

En het hoeft allemaal niet zoveel te kosten. “Het graf van Victor Driessens herstellen kan al voor 900 euro. De verf van een vroegere onoordeelkundige schilderbeurt moet verwijderd worden, de steen gezandstraald, de voegen hersteld en de ornamenten terug aangebracht, en het funerair monument van de grondlegger van het Vlaams toneel en de eerste directeur van de KNS, zal in al zijn glorie herrijzen”, verklaart Jacques Buermans, de voorzitter van ‘Grafzerkje’.

Het grafmonument van Alexis van Mechelen herstellen kost iets meer: 1500 euro. Hij was hoofdstadsbouwmeester. Van Mechelen was niet van de minsten. Hij ontwierp de stadsfeestzaal aan de Meir, De KVS aan de Frankrijklei, en hij tekende de Leysstraat.

De vzw ‘Grafzerkje’ doet er alles aan om de particuliere monumenten van de stedelijke begraafplaats van de afvalcontainer te redden. Dat kan door nabestaanden op te sporen of de verlopen concessie over te nemen. Men kan dat al voor een luttele 7,5 euro. De overnemer moet zich wel akkoord verklaren om het blijvend te onderhouden. Grafzerkje wil ook de stad helpen, maar alle belangrijke grafstenen redden is ver boven haar financiële mogelijkheden. Antwerpen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.

Nu in het nieuws