Interprofessioneel akkoord: ABVV contra, regering aan zet

Het sociaal overleg beleefde maandag een primeur: de socialistische vakbond verwierp het ontwerp van interprofessioneel akkoord, terwijl de christelijke en liberale bonden het ontwerp goedkeurden. Eerder deden de werkgevers dit al. De bal ligt nu in het kamp van de regering.

Belga

Het federaal comité van het ABVV verwierp met 52 pct van de stemmen het ontwerp: 67 pct in Wallonië en 54 pct in Brussel stemden tegen, het Vlaams ABVV stemde met 52 pct voor. Communautaire conclusies, aldus het ABVV, mogen daaruit niet getrokken worden. In de sectoren werd immers zeer verspeid gestemd. Belangrijkste pijnpunt voor de socialistische vakbond bleken de flexibeler overuren. Het ABVV wacht nu af wat de regering van plan is. De bond gaat de besluitvorming evalueren. Indien daar zaken instaan, die het ABVV niet bevallen, zal de bond de "machtsverhoudingen" laten spelen. De algemene raad van het ACV stemde met 75 pct voor het ontwerpakkoord, al was dat niet uit enthousiasme. "Meer was echter niet mogelijk", is de overtuiging van de christelijke bond, die wijst op de aspecten van solidariteit binnen de ontwerptekst. Het ACV vraagt dan ook dat de regering het akkoord "ten volle" uitvoert.

De liberale vakbond gaf maandag met 67 pct groen licht voor het ontwerpakkoord. Het ACLVB ziet voldoende positieve punten en wil niet dat het eindeloopbaandebat door niet-goedkeuring op de helling zou worden gezet. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wil niet dat het ontwerp wordt heronderhandeld of aangepast, wijst op de relatief grote meerderheid van werknemers die het goedkeurt en vraagt dat de regering het akkoord uitvoert naar letter en geest. Ook bij de ondernemersorganisatie Unizo luidt het dat het ontwerpakkoord integraal moet gehandhaafd worden. De bal ligt nu in het kamp van de regering. Minister van Werk Freya Van den Bossche kondigde al aan dat ze woensdag een voorstel aan het kernkabinet zal voorleggen. Volgens Van den Bossche is het nu aan de regering om een akkoord te maken en is het de bedoeling een "volledig en alles omvattend geheel" uit te werken.

Vice-premier Laurette Onkelinx wil een snel optreden van de regering. De minister meent dat de regering alle parameters van het akkoord moet evalueren. Vice-premier Didier Reynders meent van zijn kant dat het ontwerpakkoord kan worden uitgevoerd zoals het is onderhandeld, gezien de meerderheid bij de werknemers het akkoord ondersteunt.haar beschikking heeft, luidt het.

Nu in het nieuws