Interprofessioneel akkoord: voldoende positieve punten (ACLVB)

Het Nationaal Comité van de liberale vakbond ACLVB heeft maandag met een meerderheid van 67 procent groen licht gegeven aan het interprofessioneel akkoord. Ondanks enkele moeilijke punten ziet het Comité voldoende positieve elementen. De ACLVB wil niet dat het eindeloopbaandebat door niet-goedkeuring van het IPA op de helling zou worden gezet.

Belga

Het Nationaal Comité discussieerde nog over heel wat punten van het ontwerp, onder meer de te beperkte mogelijkheden inzake loonsverhogingen en de bepaling betreffende de overuren, luidt het in een persbericht. Het vreest dat het overmatig toevlucht nemen tot overuren een obstakel vormt voor meer tewerkstelling. Bovendien maakt het aankomende debat over de brugpensioenen de werknemers erg wantrouwig.

Positieve elementen zijn het behoud van de tussenkomst van de syndicale delegatie inzake overuren, de tussenkomst van het Fonds voor sluiting van ondernemingen in geval van faillissementen van KMO's en de oprichting van een speciaal fonds met het oog op het beter toegankelijk maken tot en het behoud van werk voor gehandicapte personen.

Het Nationaal Comité zegt ook rekening te hebben gehouden met de algemene economische context in België en de ons omringende landen. Tot slot wijst de ACLVB op het enorme belang van het dossier eindeloopbaan waar zij er op aandringt haar rol in het overleg ten volle te kunnen spelen in het belang van de werknemers.

Nu in het nieuws