Kassafraude: NSZ is niet te spreken over bemerkingen Van den Bossche

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) begrijpt de reactie van minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche (sp.a) omtrent de kassafraude niet. Dat meldt het NSZ maandag in een persbericht.

Belga

De minister overweegt om winkelketens die betrapt worden op kassafraude een affiche op hun voorruit te laten kleven om hun klanten daarvoor te waarschuwen. Dat meldde Het Nieuwsblad op zondag. Het NSZ is niet te spreken over de uitlatingen van de minister. Ten eerste is het niet bewezen dat hier sprake is van fraude, zo verluidt. Fraude is immers iets doen met de intentie te bedriegen. De overgrote meerderheid van de prijsverschillen is te wijten aan praktische problemen en aan menselijke vergissingen, aldus het NSZ.

De winkeliers moeten bijvoorbeeld de nodige tijd hebben om hun prijzen in de rekken en in de kassa aan te passen aan eventuele acties of solden. Bovendien blijkt dat de foute som niet altijd in het nadeel is van de consument, aldus nog het NSZ. Indien de minister beweert dat het wel degelijk om kassafraude gaat, wil NSZ graag deze bijkomende gegevens zien en bespreken. Bovendien zijn er, naast affiches, nog tal van andere technieken om een einde te maken aan deze inbreuken.

Het NSZ reageert ook boos op de uitspraak van de minister omtrent het gebruik van gelegenheidsarbeid in de horecasector. Gelegenheidsarbeid biedt de mogelijkheid om op soepele en betaalbare wijze extra personeel in dienst te nemen tijdens piekdagen. Volgens minister Van den Bossche worden de betrokkenen vaak ingeschreven en achteraf geschrapt indien er geen controle is geweest. Elk bewijs daaromtrent ontbreekt, aldus het NSZ. In werkelijkheid worden personeelsleden in het aanwezigheidsregister vaak geschrapt omdat het personeel niet komt opdagen, zo luidt het.

Nu in het nieuws