"Politici niet uitnodigen voor entertainmentprogramma's"

Vlaams Mediaminister Geert Bourgeois wil niet alleen waken over de pluriformiteit van het medialandschap, maar ook over de geloofwaardigheid.

Belga

Hij roept de TV-omroepen daarom op om politici niet langer uit te nodigen in entertainmentprogramma's.

Sommige journalisten ondergraven volgens de minister de geloofwaardigheid van de media in hun zoektocht naar sensatie.

"Maar steeds meer volksverkozenen ondergraven de geloofwaardigheid van de politiek in hun zoektocht naar media-aandacht. Ministers en parlementsleden weten zich niet beschroomd om kuren uit te halen op televisie. Om er uiteindelijk stom van te staan dat de mensen de politiek niet au sérieux nemen", aldus Bourgeois.

Een oproep voor een gedragscode die de politici zélf zouden respecteren en hen zou weghouden van entertainmentprogramma's, valt volgens de N-VA-minister vooralsnog in politieke dovemansoren. "Als de politiek niet mee wil, nemen anderen misschien beter hun verantwoordelijkheid".

De mediaminister deed een oproep aan de VRT, de Vlaamse Mediamaatschappij (de moederholding van VTM) en VT4. "Nodig politici uit voor informatieve of infotainmentprogramma's, maar hou ze weg uit entertainmentprogramma's. Als de politiek zich niet wil beschermen tegen verkleutering, moet de politiek maar beschermd worden tegen zichzelf ", was zijn devies.

Ook Jaak Vandyck, voorzitter van de Vlaamse Radio- en Televisiepers, stelde in 2004 het wantrouwen van de politiek in de media vast. "Het is gezond dat er een bepaald wantrouwen bestaat tussen het gezag en de journalistiek. Het is juist de functie van de pers om de overheid te controleren. Het is niet gezond als dat wantrouwen een botsing dreigt te worden tussen paternalisme en brutaliteit. Paternalisme van een overheid die liever spindokters inhuurt om haar 'goed-nieuws-show' te verpatsen", aldus Vandyck.

Bourgeois toonde zich ook voorstander van de onderlinge concurrentiestrijd tussen de omroepen. "Kwaliteit is een belangrijk wapen geworden in de onderlinge concurrentiestrijd. Commerciële omroepen in Vlaanderen zijn genoodzaakt kwaliteit te brengen, willen zij naast de VRT een positie op de markt verwerven. Nergens in Europa brengen publieke en private omroepen zoveel producties van eigen bodem en zoveel kwaliteitsprogramma's".

Voor de mediaminster mogen de omroepen elkaar blijven bekampen. " Als hun concurrentie leidt tot meer kwaliteit, zijn het de luisteraars en de kijkers die de oorlog winnen", besloot Bourgeois.

Nu in het nieuws