Nieuwe hoop voor Turnhoutsebaan

Het Antwerps schepencollege gaat alle zeilen bijzetten om het gebied rond de Turnhoutsepoort in Oud-Borgerhout een nieuw elan te geven. Op korte termijn komen er sociale woningen en wordt een verloederd stukje ‘groen’ omgevormd tot plein.

jforier

Op de hoek van de Turnhoutsebaan en de Stenenbrug komen op korte termijn woningen en wordt ruimte vrijgemaakt voor horeca en een bibliotheekfiliaal. De grond, die eigendom is van de stad, ligt al een tijdje braak. Ook de veiligheid van de oversteekplaatsen op dit drukke kruispunt worden op korte termijn aangepakt. Een lapje grond tussen de Gravin- en de Gijselsstraat wordt omgevormd tot plein. Aan hetzelfde woonblok, langs de zijde van de Turnhoutsebaan, komt wellicht een plek voor recreatie en kleinhandel. De grond is momenteel een tijdelijke parking. En dan is er nog de spoorwegberm, waar ter hoogte van de Hoge Weg een onderdoorgang komt.

”In het totaal praten we in die buurt over twaalf zogeheten projectgronden. Het zijn plekken die dringend aan een invulling toe zijn. De jongste jaren heeft de economische terugval een zware tol geëist in die buurt. We willen daarom onder meer nieuwe handelaars lokken”, zegt de schepen van Ruimtelijke Ordening, Ludo Van Campenhout (VLD). Nog volgens Van Campenhout heeft het weinig zin om in dit deel van oud-Borgerhout een geïsoleerd project uit te werken. ”De situatie is dermate precair dat de enige oplossing een globaal plan is. Door dit deel van de stad als prioritair gebied te beschouwen kunnen we een beroep doen op geld uit verschillende Vlaamse en Europese fondsen.” De ontwikkeling van de buurt gebeurt in overleg met het autonoom vastgoedbedrijf Vespa, het Vlaams Gewest en het district Borgerhout. ”We kunnen zelf projecten ontwikkelen maar willen ook inspelen op de behoeften van eventuele privé-investeerder”, aldus Ludo Van Campenhout.