FN-parlementsleden gooien elkaar uit de partij

Print
Het zit er (andermaal) bovenarms op bij de Franstalige extreem-rechtse partij Front National (FN). Kamerlid Daniel Féret, jarenlang partijvoorzitter en nu woordvoerder, kondigde vrijdag de uitsluiting van Brussels parlementslid Paul Akru uit de partij aan.
Brussels parlementsvoorzitter Eric Tomas verklaarde eveneens vrijdag dat hij een brief had ontvangen waarin de uitsluiting van Féret uit het FN gemeld werd.

Daniel Féret schrijft in zijn communiqué dat het politiek bureau van het FN vrijdag met 15 stemmen tegen één en twee onthoudingen besliste om Paul Arku uit de partij te zetten. Op dezelfde vergadering van het bureau werd de juridische dienst gemandateerd om de betrokkene te verplichten zijn (financiële) verplichtingen na te komen en zijn parlementaire medewerkers aan de partij over te maken.
Féret wees onder meer op de "herhaaldelijke deloyale houding" van Arku, die de partij schade toebrengt.

Om een reactie gevraagd, verklaarde Tomas dat hij een brief van het FN ontvangen had waarin de uitsluiting van ... Daniel Féret aangekondigd werd. De brief was ondertekend door Paul Arku -"Brussels parlementslid en voorzitter van de Brusselse federatie van het FN"-, Francis Detraux -"voorzitter van het FN en senator"-, Jacqueline Merveille -"voorzitster van de Waalse federatie"-, en Juan Lemmens -"politiek secretaris".
Tomas wees erop dat het FN geen erkende fractie is binnen het Brussels parlement. Hij zal zich na de krokusvakantie buigen over de eventuele gevolgen van een en ander.
MEEST RECENT