EU-begroting: "België kan opnieuw meespelen"

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht blijft er bij dat het Belgisch standpunt over de financiële meerjarenplanning van de Unie de jongste dagen geëvolueerd is.

Belga

"Onze diplomatie, zo zei hij na afloop van de Raad Algemene Zaken, kan nu opnieuw meespelen en initiatieven nemen." Na urenlang vergaderen in het Europees overlegcomite (P11) heeft de kern vorige vrijdag het Belgisch standpunt geconcretiseerd. Het houdt ondermeer in dat België niet langer een besparing in cohesiesubsidies van Henegouwen zal afwijzen. Door de uitbreiding en de komst van armere landen uit Oost- en Centraal-Europa kwam Henegouwen niet meer in aanmerking voor de cohesiesteun. Om statistische redenen dus. De vorige Commissie werkte echter een regeling ("phasing-out) uit die bijzonder gunstig was voor Henegouwen. Waalse politieke kringen drongen er op aan dat België elk akkoord over de financiële meerjarenplanning van de Unie zou afwijzen als de beloofde overgangsregeling niet zou worden nageleefd.

Dat standpunt is nu bijgesteld, maar er kwam taai en bij momenten ruw onderhandelingswerk aan te pas. Hoewel het nieuwe Belgische standpunt aan Franstalige kant wordt geminimaliseerd, is De Gucht erg tevreden met de nieuwe Belgische opstelling. "Het geeft ons opnieuw mogelijkheden om mee te spelen". De Gucht voegde er ook aan toe dat de hij zich in een comfortabele positie bevindt, vermits hij het fiat van de kern heeft.

De Gucht bevestigde verder dat Europees Commissaris Olli Rehn zich erg negatief over de onderhandelingen met Kroatië had uitgesproken. Op basis van de informatie waar we vandaag over beschikken, zo zei Rehn, kan het niet dat de uitbreidingsonderhandelingen met Kroatië op 17 maart van start gaan. Rehn zei dit na een gesprek met hoofdaanklager Carla Del Ponte. Zij is van mening dat Kroatië momenteel onvoldoende met het Internationaal Tribunaal meewerkt. Volgens De Gucht is het noodzakelijk dat Del Ponte haar stelling met feiten onderbouwt, zoniet dreigt volgens de minister een steriele welles-nietes discussie. Tijdens het debat over Oekraïne bepleitten diverse lidstaten, ondermeer Polen, Hongarije en Slovenië de wenselijkheid om het land het perspectief van een Europees lidmaatschap aan te bieden. Het gaat hier om een minderheidsstelling en in de conclusies wordt er geen melding van gemaakt. De Gucht zelf is niet voor het EU-lidmaatschap van Oekraïne gewonnen. "De Europese kar", aldus De Gucht, "is momenteel al zwaar genoeg geladen".

Nu in het nieuws