Steeds meer Italiaanse dertigers wonen nog ouders

Statistieken van de Italiaanse overheid hebben uitgewezen dat de in het buitenland algemeen geldende opvatting dat Italianen overdreven afhankelijk zijn van hun moeders niet ver naast de waarheid is.

AP Ned

Volgens cijfers van het Nationaal Onderzoekscentrum woont ruim een kwart van de Italianen tussen 30 en 34 jaar oud nog thuis.

Onderzoek van het centrum heeft uitgewezen dat het aantal Italianen dat thuis blijft plakken het afgelopen decennium flink is toegenomen. Woonde in 1990 nog 14 procent van de dertigers bij hun ouders, in 2000 was dat 27 procent. Volgens de onderzoekers heeft die trend de laatste vijf jaar vrijwel zeker doorgezet.

De onderzoekers hebben ook ontdekt dat mannen vaker langer thuis blijven wonen dan vrouwen, respectievelijk 36,5 procent tegen 18,1 procent. Die cijfers bevestigen het cliché over de Italiaanse 'mammoni', de zonen die tot op betrekkelijk late leeftijd afhankelijk blijven van de zorg van hun moeder.

Voorheen werd altijd gedacht dat Italianen lang thuis blijven wonen omdat ze niet eerder een baan of een huis konden vinden. Maar nu lijkt het er volgens de onderzoekers op dat Italianen alleen hun ouderlijk huis verlaten als ze gaan trouwen.

Het onderzoek wees ook uit dat 90 procent van de Italianen tussen de 20 en 24 jaar nog thuis woont, tegen 80 procent in 1990.

Nu in het nieuws