Bezoek Bill Gates: Spirit wil debat over vrije software

Spirit wil het bezoek aan ons land van Bill Gates gebruiken om het thema van de vrije software bij de stichter van Microsoft aan te kaarten. Staatssecretaris Els Van Weert (Spirit) kondigde maandag intussen aan dat ze kiest voor de invoering van vrije software in de sector van de sociale economie.

Belga

Gates houdt morgen/dinsdag een toespraak op de Heizel en wordt daarna ontvangen in het federale parlement. Spirit-voorzitter Geert Lambert, tevens ondervoorzitter van de Kamer, wil met Gates spreken over de vrije toegankelijkheid van software. Spirit wil dat men het gebruik ervan bij de overheid en in het onderwijs overweegt. "Nu is het veld in handen van enkele grote spelers zoals Microsoft. Zij kunnen hun monopoliepositie behouden omdat ze hun zogenaamde broncode angstvallig afschermen voor anderen", aldus Lambert. Hij voerde begin vorig jaar nog een on-line-petitie voor het gebruik van vrije software, wat de partij toen een boze brief van Microsoft opleverde.

Spirit vindt het niettemin belangrijk dat het thema van de vrije software op de politieke agenda wordt gezet. Vrije software is een sociaal project. In binnen- en buitenland schakelen trouwens heel wat bedrijven en overheden over op vrije software, aldus Lambert. Hij wil dat bedrijven ervoor zorgen dat de vrije software, die vaak gratis is, verder kan worden aangepast en verbeterd in functie van de behoeften. Staatssecretaris voor Sociale Economie Els Van Weert vindt vrije software het democratisch middel bij uitstek om aan de specifieke informaticabehoeften van kleine ondernemingen en ondernemingen binnen de sociale economie te voldoen.

Daarom steunt ze het ICT-project "e-coop". In een eerste fase van het project worden 80 ondernemingen begeleid bij de ontwikkeling van hun ICT-pakket. Het is de bedoeling dat aan het einde van het project, in 2007, 5.000 ondernemingen, incubatiecentra, activiteitencoöperaties en jonge ondernemingen binnen de sociale economie, maar ook binnen de gangbare economie, gratis toegang krijgen tot het ICT-pakket, dat volledig autonoom kan worden gebruikt.

Met e-coop kunnen kleine ondernemingen en ondernemingen uit de sociale economie hun zichtbaarheid vergroten en hun geloofwaardigheid en concurrentievermogen op de markt versterken. Starters en jonge ondernemingen worden in staat gesteld van bij het begin de beste keuze te maken inzake informaticatoepassing, wat hun slaagkansen vergroot, aldus Van Weert.

Nu in het nieuws