Meer dan helft ondervraagden staat negatief tegenover hoofddoek

Zo'n 55 procent van 2.500 ondervraagde Vlamingen staat negatief tegenover het dragen van hoofddoeken op school of op het werk door moslimmeisjes. Dat en nog meer opmerkelijke resultaten staan te lezen in een enquête die de actiegroep Anti-Pest-Team-op-School hield in 25 Vlaamse steden of gemeenten, zo laat de actiegroep maandag weten.

Belga

Zo'n 78 procent van de ondervraagden vindt dat pesterijen, geweld en onverdraagzaamheid in onze maatschappij de laatste jaren erg zijn toegenomen. De verjaringstermijn voor pedofiliemisdrijven mag voor 80 procent van de ondervraagden tot 30 jaar verlengd worden. Zo'n 86 procent staat dan ook positief ten opzichte van een meldpunt waar eventuele slachtoffers terecht kunnen voor hulp of informatie zowel op lokaal, regionaal als Vlaams niveau. Op het gebied van onderwijs ziet 73 procent graag de oprichting van een neutrale, laagdrempelige ombudsdienst voor alle netten van het Vlaams onderwijs.

Daarnaast staat 68 procent positief ten opzichte van het idee om directeurs en internaatbeheerders om de twee of drie schooljaren door de ouders, leerkrachten en personeelsleden te laten evalueren door middel van een anonieme vragenlijst. Opmerkelijk is dat liefst 76 procent van de ondervraagden meer aandacht en middelen wenst voor leerlingen met een fysieke of mentale handicap en aan leerkrachten en opvoeders van deze groep leerlingen.

Eén van de negatieve resultaten die uit de bevraging kwam, is dat meer dan de helft van de geënquêteerden negatief staat ten opzichte van het dragen van een hoofddoek door moslimmeisjes of -vrouwen op het werk of op de school. Ook een minpunt is dat slechts 48 procent geen mening of totaal niets afweet van het bestaan van de anti-pest-wet van 11 juni 2002. De resultaten worden nu overgemaakt aan onder meer Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke en directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs Mieke Van Hecke.

Nu in het nieuws