Werkstraffen kunnen voortaan in het leger

Voortaan kunnen werkstraffen ook in het leger worden uitgevoerd. Minister van Justitie Onkelinx en haar collega van Defensie Flahaut hebben daarover maandag een protocolakkoord ondertekend.

Belga

De veroordeelden kunnen onder meer worden ingeschakeld voor het onderhoud van de gebouwen of bij mechanisch onderhoud.

Sinds mei 2002 kunnen rechters een autonome werkstraf uitspreken. De duur van de straf bedraagt minstens 20 en maximaal 300 uur. De mogelijkheid kent heelwat bijval. Zo werden in 2003 4.597 nieuwe dossiers naar de justitiehuizen doorverwezen. Vorig jaar waren dat er al 7.369.

De populariteit doet evenwel de nood aan nieuwe werkplaatsen toenemen. Werkstraffen kunnen immers niet zomaar om het even waar worden uitgevoerd. Het akkoord met Defensie, dat wordt afgesloten na een positieve evaluatie van proefprojecten in Gavere en Aarlen, kan hier mee een mouw aan passen.

Nu in het nieuws