Antwerps huurdersplatform doet voorstellen rond leefbaarheid

Nederlands- en anderstalige huurders van de sociale woningen in Europark op Linkeroever zitten binnen enkele weken geregeld samen om Nederlands te spreken. Ze zullen daarbij vooral over alledaagse onderwerpen praten. Het Platform voor Antwerpse Sociale Huurders (PASH) wil zo de kennis van het Nederlands verbeteren.

jforier

PASH organiseerde zaterdag op Linkeroever de ‘Dag van de Sociale Huurder’ in het Europark, ook wel de ‘Chicagoblokken’ genoemd. Daarbij werden diverse projecten voorgesteld die het samenleven tussen de talrijke gemeenschappen moeten bevorderen.

In de Chicagoblokken alleen al wonen ruim veertig nationaliteiten. Vorige week nam Vlaams minister van Wonen Marino Keulen (VLD) de beslissing om een sociale woning alleen nog te verhuren aan mensen die een basiskennis Nederlands hebben of die een opleiding Nederlands volgen. Lea Mutsaerts, ere-voorzitster PASH, is niet direct gevonden voor een taalverplichting.

”Ik spreek liever van een noodzaak om de taal te kennen”, zegt Mutsaerts. ”Huurders horen hun rechten en plichten te kennen. Als je de taal niet kent, wordt het soms wel héél moeilijk. Ons voorstel is om in de grote wooncomplexen een lokaal ter beschikking te stellen om Nederlands te spreken. We hebben voldoende anderstaligen die aan het project willen meewerken. Alleen zoeken we nog Nederlandstalige vrijwilligers.” Volgens Mutsaerts is de taalkennis evenwel niet het grootste probleem binnen de sociale woningblokken. ”Het zijn de huurders die onaangepast gedrag vertonen, die voor de meeste mensen de sfeer verzieken”, zegt Mutsaerts.

”Het gaat zowel om autochtone als allochtone huurders. Er zijn meer middelen nodig voor de sociale huisvestingsmaatschappijen om deze mensen op te vangen en te begeleiden. Het mag niet zijn dat de bewoners van de sociale woningen meer huur moeten betalen om dit soort problemen aan te pakken. Bovendien zijn er meer sociale woningen nodig in Antwerpen. Nu moeten sommige gezinnen 5 tot 7 jaar op hun sociale woning wachten. Ze worden soms verplicht om in een buurt te wonen waar ze zich niet thuisvoelen. Zo creëer je risicohuurders.” PASH heeft ook een voorstel klaar om de inkomsten van de sociale woningmaatschappijen te verhogen. ”De gelijkvloerse verdieping van grote sociale woningcomplexen kan worden verhuurd aan winkels, kinderopvang en mutualiteiten”, zegt Mutsaerts. ”Daarmee zorg je niet alleen voor meer inkomsten, je verbetert de ook de dienstverlening. En bovendien zorg je zo voor een verhoogde controle.”

Nu in het nieuws