B-H-V: N-VA stelt begin maart als deadline

De N-VA wil dat de kamercommissie Binnenlandse Zaken het wetsvoorstel over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde begin maart goedkeurt.

Belga

Dat heeft het partijbestuur van de N-VA zaterdag beslist. Als dat niet gebeurt, moet de Vlaamse regering - waarvan de N-VA deel uitmaakt - elke medewerking met de federale en de andere regeringen opschorten in het kader van het Overlegcomité en de samenwerkingsakkoorden. Die stap is conform het Vlaams regeerakkoord, aldus de N-VA.

Ook moet de Vlaamse regering dan haar bijkomende financiële verplichtingen herbekijken. Het gaat om de zowat 95 miljoen euro extra schuldafbouw die Vlaanderen dit jaar doet

Vastgoed

Jobs in de regio