B-H-V: N-VA stelt begin maart als deadline

De N-VA wil dat de kamercommissie Binnenlandse Zaken het wetsvoorstel over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde begin maart goedkeurt.

Belga

Dat heeft het partijbestuur van de N-VA zaterdag beslist. Als dat niet gebeurt, moet de Vlaamse regering - waarvan de N-VA deel uitmaakt - elke medewerking met de federale en de andere regeringen opschorten in het kader van het Overlegcomité en de samenwerkingsakkoorden. Die stap is conform het Vlaams regeerakkoord, aldus de N-VA.

Ook moet de Vlaamse regering dan haar bijkomende financiële verplichtingen herbekijken. Het gaat om de zowat 95 miljoen euro extra schuldafbouw die Vlaanderen dit jaar doet