Geschorste werklozen krijgen gratie

Werklozen die geschorst worden door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), krijgen minimaal vier weken geen uitkering. Volgens De Morgen wordt deze regeling op voorstel van minister van Werk Freya Van den Bossche (sp.a) alweer gedeeltelijk teruggedraaid.

Belga

Voor de 500 jonge werklozen die de voorbije maanden zijn geschorst, komt er een soort spijtoptantenregeling. Ze kunnen hun uitkering alsnog recupereren als ze zich in hun zoektocht naar werk laten begeleiden door de RVA en een actieplan ondertekenen waarin staat welke stappen ze moeten zetten.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen reageert negatief op de versoepeling van de wetgeving. "De regering geeft aan jongeren die nog nooit gewerkt hebben, een bijzonder slecht signaal. Nadat ze twee uitnodigingen en een aangetekende brief van de RVA hebben genegeerd, krijgen ze nog een derde kans", zegt Arnout De Koster, directeur voor sociale zaken bij het VBO, in de krant.

Nu in het nieuws