Senaat amendeert wetsontwerp bronnengeheim journalisten

Print
De Senaat heeft donderdag het wetsontwerp over het bronnengeheim van journalisten geamendeerd. De stemming in plenaire zitting was unaniem. Dat betekent dat de tekst opnieuw naar de Kamer verhuist.
De amendementen beogen in de eerste plaats om de uitzonderingen op het recht van het bronnengeheim in het geval van terroristische dreiging te beperken tot de inbreuken die een bedreiging vormen voor de fysieke integriteit van een persoon. Daarnaast vallen voortaan ook de medewerkers van de journalisten onder het bronnengeheim.
De tekst verhuist nu terug naar de Kamer, waar het voorstel oorspronkelijk werd ingediend door toenmalig volksvertegenwoordiger Geert Bourgeois (N-VA).

Justitieminister Laurette Onkelinx merkte op dat de geamendeerde tekst het registreren van het telefoonverkeer van een journalist, zoals onlangs gebeurde met een journaliste van De Morgen in een zaak van een vermeende terroristische aanslag in Antwerpen, onwettelijk maakt.

De Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) toonde zich donderdagavond tevreden met deze bijkomende stap in de totstandkoming van een wet op het journalistieke bronnengeheim en is verheugd over de verbeteringen die aan de regeling werden aangebracht. De AVBB zegt nauwlettend te zullen toezien op de definitieve goedkeuring van de tekst in de Kamer.

.

Nu in het nieuws