Kamer herdenkt 60ste verjaardag bevrijding Auschwitz

Print
De Kamer heeft donderdag de 60ste verjaardag van de bevrijding van het concentratiekamp van Auschwitz-Birkenau herdacht.
Kamervoorzitter Herman De Croo heeft er tijdens een toespraak op gewezen dat democratieën meer dan ooit waakzaam moeten zijn en elkaar onderling dienen te versterken om ons maatschappijmodel te vrijwaren.

"Nu de aanhangers van het negationisme het bestaan zelf van de gaskamers ter discussie stellen en de geschiedenis naar hun hand willen zetten om ze naar hun wereldbeeld te smeden, is het als democraten onze plicht de ideologieën die stoelen op antisemitisme, racisme en vreemdelingenhaat onverminderd aan de kaak te stellen en te bestrijden".

De Croo deed een oproep waakzaam te blijven. "Elk ogenblik vergt waakzaamheid: waakzaamheid over onszelf, waakzaamheid over de groep die wij met enkelen in familiaal, vrienden- of ander verband vormen, waakzaamheid als maatschappij. Onze eigen waakzaamheid is de eerste voorwaarde om niet, beetje bij beetje, te vervallen in afgrijzenwekkend maatschappelijk handelen".

"Zestig jaar na die gebeurtenissen blijft de herinnering levendig. De met een wetenschappelijke precisie georganiseerde barbarij die tot de moord op miljoenen mensen heeft geleid, blijft een open wonde die nooit zal helen. Het is dan ook belangrijk dat we de jongere generatie het onmogelijke, dat jammer genoeg nog altijd mogelijk is, blijven tonen", besloot de kamervoorzitter.

.

Nu in het nieuws