Proces Michael Jackson: samenstelling jury lastige en lange klus

Het lot van de Amerikaanse superster Michael Jackson ligt vanaf vandaag/maandag in handen van de twaalfkoppige jury die moet oordelen over de 46-jarige zanger/danser zich al dan niet schuldig heeft gemaakt aan kindermisbruik.

Belga

Het proces wordt een zware dobber, met als eerste belangrijke hindernis de samenstelling van de jury, waarmee de rechtsgang opent en wat op zich al drie tot volgens sommige waarnemers vijf weken kan duren. Meer dan vierduizend mensen uit het district Santa Barbara zijn op voorhand in aanmerking genomen om deel uit te maken van de jury die moet oordelen over Wacko Jacko. Santa Barbara is overwegend blank en traditioneel conservatiever dan Californische steden als Los Angeles of San Francisco.

Zowel het openbaar ministerie (OM) als de verdediging wil de personaliteit van elk potentieel jurylid grondig onderzoeken alvorens te beslissen of hij/zij al dan niet in aanmerking komt om te jureren. "De verkiezing van de jury is voor beide partijen een belangrijk judirisch moment. Elk van beide heeft er belang bij dat de gezworenen van bij het begin zo gevoelig mogelijk zijn voor hun zaak", aldus rechtsprofessor Laurie Levinson.

Het hof van Santa Monica zelf heeft onder de meer dan 4.000 al een selectie van 750 kandidaten doorgevoerd. Tijdens zittingen van 's morgens tot 's avonds worden zij vanaf vandaag/maandag tot overmorgen/woensdag in groepen van 150 gehoord. Rechter Melville heeft gezegd het fair te vinden dat zij te horen krijgen dat het proces tot in de zomer zou kunnen duren. Advocaten van het OM schatten dat het proces vijf maanden kan duren vanaf het ogenblik van de start van de eigenlijke debatten.

Wie heel de tijd beschikbaar kan zijn, moet dan een vragenlijst invullen die door rechter Rodney Melville is opgesteld en die meer moet leren over hun kennis en overtuigingen inzake de sleutelelementen van het dossier, alsmede over de beklaagde zelf. De inhoud van dit zeven bladzijden durende document is geheim. Maar in het algemeen moet het duidelijk maken of de kandidaat al dan niet een belangenconflict met één van de betrokken partijen heeft. De ervaring leerde niettemin dat de samenstelling van een onpartijdige en neutrale jury in het geval van een zeer gemediatiseerd proces rond een sterke persoonlijkheid moeilijk is. Michael Jackson moet van de rechter persoonlijk aanwezig zijn bij de selectie.

De volgende stap is op 7 februari. De "overlevenden" van de vorige selecties verschijnen in groepen van 18 in de rechtszaal voor een kruisverhoor door OM en verdediging. Wie om welke reden dan ook de verdediging, het OM of de rechter niet behaagt, mag naar huis. De betrokken partijen dienen hun keuze niet te motiveren. Ten langen leste schieten er nog twintig mensen over: twaalf effectieve kandidaten en acht vervangers. De twaalf moeten de eed afleggen. De acht vervangers moeten zich ter beschikking houden van de rechtbank voor het geval een titularis ziek wordt of om het even welke reden naar huis moet.

Tijdens de verkiezing van de jury is een beperkt aantal van de zestig plaatsen in de rechtszaal voor de pers gereserveerd. Tv-camera's zijn echter niet toegelaten. Fans van de superster mogen er niet in. Ook de Jackson-clan mag niet binnen. Duizenden nieuwsgierigen en persmensen zijn reeds in het anders rustige Santa Maria binnengestroomd. Alle kamers zijn geboekt. Er is extra politie opgeroepen en er zijn versperringen aangebracht. Overigens zal het tot na de samenstelling van de jury duren eer volgens de Britse krant The Independent de rechter zal beslissen of twee lieden zullen mogen getuigen voor het Openbaar Ministerie. Luidens dit laatste lek zijn het twintigers die zeggen tijdens hun adolescentie door Michael Jackson te zijn misbruikt. Zij zouden elk aan aanzienlijke som van de superster hebben gekregen in ruil voor stilzwijgen.

Volgens meester Tom Mesereau, de advocaat van Wacko Jacko, is deze betaling op aanstichten van zakelijke raadgevers gebeurd. "Hij (Michael Jackson) had deze beschuldigingen tot het bittere eind moeten aanvechten en zichzelf van elke blaam moeten zuiveren".

Nu in het nieuws