RTBF-directie doet nieuwe voorstellen

De vakbonden en directie-afgevaardigden van de Franstalige openbare omroep RTBF zijn donderdagnamiddag opnieuw rond de tafel gaan zitten tijdens een ondernemingsraad. Tijdens de bijeenkomst, die officieel werd gehouden om over het verdere verloop van de staking te praten, kwam de directie met nieuwe voorstellen.

Zo stelde de directie onder meer voor om technische ploegen toe te voegen aan de nieuwe reglementaire indeling, soepel te zijn inzake bijkomende uren en de toepassing van het reglement te evalueren.

Aan het begin van de avond werd de bijeenkomst even onderbroken om zo aan de vakbondsafgevaardigden de kans te geven hun achterban in te lichten over het verloop van de onderhandelingen. Het stakende personeel zal zich daarna moeten uitspreken over het vervolg van de actie.

De stakende werknemers protesteren tegen het nieuwe werkreglement dat afgelopen 1 januari in werking trad. Volgens hen verhindert deze nieuwe reglementering immers de goede werking op het terrein.

Nu in het nieuws