Hoogdringende vertaling van 160 jaar oude wet nog vol fouten

Print
De Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor het Nederlandstalige equivalent van de Franstaligee wettekst over de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. Opmerkelijk is dat de Franstalige tekst uit 1844 stamt en dat voor het huidige ontwerp de hoogdringende behandeling werd gevraagd. Toch slopen in de titel alleen al twee fouten.
De wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen is in het Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux alleen in een Franstalige rechtsgeldige tekst gepubliceerd. De Nederlandstalige versie had geen kracht van wet.

De regering liet na 160 jaar eindelijk een vertaling opstellen door een commissie die valt onder het departement Justitie. Dat liep echter niet van een leien dakje. Volgens CD&V-kamerlid Greta D'Hondt was de vertaling een aanfluiting van het Nederlands. "Het leek wel alsof de vertaling per dictafoon werd doorgegeven door een West-Vlaming", meent ze.

De commissie haalde volgens D'Hondt een resem fouten uit de tekst. Het ontwerp dat de plenaire vergadering donderdag goedkeurde is echter nog niet vrij van taalfouten. In de titulatuur van het ontwerp - wetsontwerp houdende aanpassing van de franse (sic) tekst en vaststelling van de nederlandse (sic) tekst van de Algemene Wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen - staan er nog twee. Of de hoogdringende behandeling daar iets mee te maken heeft, is niet duidelijk.

.

Nu in het nieuws