Aantal dodelijke bouw-ongevallen verdrievoudigd

In 2004 vielen er dertig dodelijke slachtoffers in de bouwsector, een jaar eerder waren er dat tien. De steeds toenemende werkdruk wordt als belangrijkste reden gezien voor de forse stijging.

ghouben

“Er moet steeds sneller gebouwd worden. De bouwtermijn wordt korter en korter. Dan wordt er al wat slordiger met de veiligheid omgegaan”, zegt André Pelegrin, directeur-generaal van de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA).

Volgens Giedo Van Pellicom, docent in veiligheidscoördinatie, heeft het Koninklijk Besluit van minister van Werk, Freya Van den Bossche een verkeerd signaal gegeven. Door het besluit is een veiligheidscoördinator voor kleine bouwwerven niet meer nodig. Eind december leverde de Raad van State een negatief advies af over het KB.“Ik verwacht dan ook dat begin volgende week dat KB zal vernietigd worden,” besluit Van Pellicom.

Nu in het nieuws