Willekeurige alcoholtests bij brandweer

In de Antwerpse brandweerkazernes worden binnenkort willekeurige drugs- en alcoholcontroles uitgevoerd.

ghouben

Alcoholhoudende dranken worden ook geweerd. Dat heeft het Antwerpse schepencollege beslist. De vraag tot het voeren van zulke controles komt van de brandweerleiding. Het arbeidsreglement voor het stadspersoneel laat willekeurige tests niet toe.

”Alleen als er duidelijke kenmerken van dronkenschap zichtbaar zijn, kan de dienstleiding de betrokkene onderwerpen aan een controle”, zegt schepen van Integrale Veiligheid Dirk Grootjans (VLD).

”We verstrengen het reglement nu voor de brandweer. Door de aard van hun werk horen brandweermannen steeds alert te zijn. Het kan niet dat een slachtoffer wordt geholpen door een brandweerman die duidelijk naar bier ruikt. Bovendien verbieden we ook alcoholische dranken in de kazerne. Het nieuwe reglement voor de brandweer is vooral een preventieve maatregel. Het is een antwoord op de signalen dat er in sommige kazernes daadwerkelijk problemen zijn.”

Antwerpen telt 750 brandweermannen en -vrouwen. ”Het is dan ook niet uitgesloten dat binnen de brandweer problemen zijn met alcohol- en drugsmisbruik”, zegt Johan Van Olmen, woordvoerder van de Antwerpse brandweer. ”Ik geloof niet dat het probleem bij ons groter is. Brandweermensen moeten steeds paraat zijn. Bovendien rijden ze met de interventiewagens. Als iedereen nuchter achter het stuur moet zitten, dan geldt dit zeker voor de brandweermensen. Daarom wenste de brandweerleiding een instrument om te kunnen optreden tegen het drankgebruik.”

Nu in het nieuws