Stad Antwerpen zoekt ontwikkelaars voor Militair Hospitaal

Het schepencollege van Antwerpen heeft vrijdag de bevragingsbundel goedgekeurd voor de ontwikkeling van het Militair Hospitaal tot een woonproject.

Belga

De bundel legt een aantal voorwaarden vast waaraan geïnteresseerde ontwikkelaars zich moeten houden. De stad wil in het Militair Hospitaal, nu nog eigendom van Landsverdediging, betaalbare woningen laten bouwen. Een kwart van de woningen moeten sociale woningen zijn. Het gaat om tien procent sociale koopwoningen en vijftien procent sociale huurwoningen.

Verder moeten de ontwerpen ook rekening houden met het historisch patrimonium van de site en voor een verkeersluwe leefomgeving zorgen. Ook moet er een stuk groene long komen, om het tekort aan buurtgroen in de omgeving te compenseren.

Nu in het nieuws