Stad kan werkzaamheden Kievitwijk niet stilleggen

De Ploeg, de verenigde bewonersgroepen van de Kievitwijk, verscheen samen met projectontwikkelaar Robelco en de stad Antwerpen voor de kortgedingrechter. De omwonenden willen de bouwwerkzaamheden laten stilleggen omdat de eigenaar volgens hen niet over de juiste vergunningen beschikt. In afwachting van een definitieve uitspraak gaan de werkzaamheden gewoon door.

jforier

Projectontwikkelaar Robelco bouwt in opdracht van Alcatel een nieuw kantorencomplex in de Kievitwijk. De omwonenden zien daarmee hun hoop op de aanleg van een plein in hun buurt verdwijnen. Hun advocaat vroeg om de werkzaamheden te schorsen en een dwangsom toe te kennen voor elke dag dat dat niet gebeurt. Hij stelde in zijn pleidooi dat de bouwfirma niet over de juiste vergunningen beschikt. Volgens hem zou het nieuwe gebouw ook de rooilijn overschrijden. De advocaten van Robelco begrepen niet dat de omwonenden geen klacht indienden toen er nog een openbaar onderzoek liep. Zij meenden ook dat de statuten van de vzw De Ploeg niet in orde waren bij de start van het proces. Hoongelach bij de aanwezigen van de Kievitwijk toen een van de advocaten opperde dat zij bereid waren tot dialoog, maar geen gehoor vonden bij de buren. Uit het pleidooi van de advocaat van de stad bleek dat het stadsbestuur niet bevoegd is om de werkzaamheden stil te leggen. Dat is een aangelegenheid van het Vlaams Gewest omdat het over ruimtelijke ordening gaat. De advocaat gaf toe dat de rooilijn met enkele tientallen centimeters is overschreden. Maar er bestaat ook zoiets al een juridische bouwlijn en die grens is wel gerespecteerd. Uitspraak op donderdag 17 februari.

Nu in het nieuws