Hobokense basisschool straft leerlingen collectief

De leerlingen van lagere school Het Kompas in de Montessoristraat kijken niet meer uit naar de speeltijd. Sinds december worden ze geregeld collectief gestraft: als enkele kinderen te rumoerig zijn, moeten alle 150 leerlingen een kwartier lang stil op hun stip blijven staan.

jforier

Op het einde van de speeltijd gaat de bel in Het Kompas twee keer. Na het eerste signaal moeten de kinderen op hun stip in de rij gaan staan. Na de tweede bel moeten ze ook zwijgen. Omdat niet alle 150 leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar onmiddellijk zwijgen, voerde de school een bijzondere strafmaatregel in. ”In december kwam mijn kind thuis vertellen dat alle leerlingen lang hadden moeten buitenstaan”, vertelt een moeder, die liever anoniem blijft. ”De volgende dagen herhaalde zich dat. Op een vrijdagavond vertelde hij dat de rode vlag uithing en dat ze maandag opnieuw gestraft zouden worden.” Omdat meerdere leerlingen thuis hetzelfde verhaal vertelden, gingen enkele moeders op onderzoek. ”Met dertien stelden we ons verdekt op aan de school. Tijdens de speeltijd zagen we dat de leerlingen allemaal stil op hun plaats in de rij moesten staan, de hele speeltijd lang. Wij trokken onmiddellijk naar de pedagogische directeur. Die vond de straf verantwoord.” Het schoolteam bleef de collectieve straf hanteren.

”Enkele kinderen werden ziek omdat ze te lang in de koude moesten staan”, vertelt een andere ouder. ”Als de groene vlag uithangt, weten de kinderen dat ze kunnen spelen. Bij rood worden ze gestraft. Ook na de kerstvakantie ging het door, maar nu moeten de leerlingen in de gang blijven staan. Twee leerlingen veranderden al van school.”

Jean-Paul Gillissen, sinds dit jaar pedagogisch directeur van stedelijke school Het Kompas, ontkent de collectieve straf niet. ”De ouders beweren dat het systematisch gebeurt. Dat klopt niet. Soms kunnen we niet anders: als 120 van de 150 leerlingen niet stoppen met spelen als de bel gaat, kunnen de klassen niet rustig naar hun lokaal gaan.” ”We kregen ook positieve reacties van ouders”, gaat de directeur verder. ”Zij waarderen het dat we tucht willen houden. Na de collectieve straf verbeterde het gedrag van de leerlingen. Na de kerstvakantie is het nog maar één keer zover gekomen.”

De reactie van onderwijsschepen Robert Voorhamme (sp.a) is heel duidelijk: ”Collectieve straffen kunnen niet. Op die manier toont het schoolteam zijn machteloosheid tegenover een bepaald probleem. Natuurlijk moeten leerlingen de regels naleven, maar eventuele problemen moeten individueel worden bekeken. Ik heb ook de indruk dat er weinig gecommuniceerd is met de ouders.” Het kabinet van schepen Voorhamme pleegde al overleg met de school. Op dit moment loopt een onderzoek binnen het stedelijk onderwijs.

Nu in het nieuws