"Definitieve verblijfsdocumenten pas na drie jaar huwelijk"

De sp.a wil de termijn waarna een nieuwkomer door een huwelijk definitieve verblijfsdocumenten krijgt, verlengen tot drie jaar. De partij heeft daarover een wetsvoorstel in de Kamer ingediend. Met die ingreep wil ze schijnhuwelijken tegengaan.

Belga

Een nieuwkomer in ons land verwerft door een huwelijk met een Belg of een EU-onderdaan na maximaal zes maanden een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur. Bij een huwelijk met een niet-EU-onderdaan die in ons land verblijft, geldt een termijn van twaalf tot vijftien maanden. Eens de documenten zijn toegekend blijven ze behouden, ook na de ontbinding van het huwelijk.

Volgens kamerlid Hans Bonte stimuleert deze soepele regeling het afsluiten van schijnhuwelijken en leidt ze tot schrijnende toestanden waarvan vooral (allochtone) vrouwen het slachtoffer zijn. "Zij worden dikwijls kort na het toekennen van de definitieve documenten door de partner aan hun lot overgelaten. Zo'n situaties bemoeilijken bovendien de verdere integratie van de gedeputeerde partner", luidt het.

Deze regeling zorgt volgens Bonte in combinatie met de wetgeving inzake gezinshereniging en volgmigratie voor een oneigenlijk migratiekanaal. Vandaar het voorstel om nieuwkomers hun definitieve verblijfsdocumenten pas na drie jaar te geven, zowel bij een huwelijk met een EU-onderdaan als een niet-EU-onderdaan.

De langere periode moet ontmoedigend werken, maar laat bovendien toe effectief toe te zien op de echte samenwoonst als voorwaarde voor het verkrijgen van de verblijfsvergunning, redeneert Bonte. Eerder kondigde minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael al aan de schijnhuwelijken te zullen aanpakken.

Nu in het nieuws