Nieuw rapport brengt klimaatverandering met rasse schreden dichterbij

Over tien jaar kan onherroepelijk vaststaan dat de mensheid geconfronteerd zal worden met de dramatische gevolgen van de opwarming van de aarde. Dat heeft een task force van politici, zakenlieden en academici voorspeld in een nieuwe studie.

Belga

Het is de eerste keer dat experts een precieze datum kleven op het zogenaamde 'point of no return' van klimaatverandering. Periodes van aanhoudende droogte, watertekorten, mislukte oogsten, stijgende zeespiegels, afstervende wouden: het zijn maar enkele van de catastrofes die steeds met de opwarming van de aarde in verband worden gebracht. De studie, die pas dinsdag officieel wordt gepubliceerd maar maandag reeds in de Britse krant The Independent is opgedoken, brengt die onheilstijdingen plots heel wat dichterbij.

In hun studie, 'Meeting The Climate Challenge' genaamd, noemen de auteurs immers voor het eerst een drempelwaarde die aangeeft wanneer onherroepelijk vaststaat dat de aarde zal worden blootgesteld aan de gevolgen van de klimaatverandering. Ze menen dat de wereld dat 'point of no return' zal bereiken op het moment dat de gemiddelde temperatuur twee graden Celsius hoger zal liggen dan in 1750 het geval was.

Vanaf 1750 en de aanvang van de industriële revolutie startte de invloed van menselijke activiteiten -en meer bepaald de uitstoot van broeikasgassen als koolstofdioxide C02- op het klimaat en sinds die periode is de gemiddelde temperatuur op aarde reeds met 0,8 procent gestegen.

Bovendien stellen de auteurs dat een temperatuurstijging met twee procent onvermijdelijk wordt op het moment dat de concentratie C02 in de atmosfeer 400 deeltjes per miljoen (ppm) bedraagt. De concentratie bedraagt op dit moment reeds 379 ppm en jaarlijks stijgt het niveau met 2 ppm. Het lijkt dus waarschijnlijk dat de wereld reeds over één decennium de cruciale kaap van 400 ppm zal overschrijden.

"Dit is een ecologische tijdbom", zo stelt de voormalige Britse minister van Transport Stephen Byers in The Independent. Samen met de Amerikaanse senator Olympia Snowe neemt hij het voorzitterschap van de task force waar. Het rapport is samengesteld door het Britse Institute for Public Policy Research, het Center for American Progress in de VS en het Australia Institute. Voorzitter Rakendra Pachauri van het VN-panel over klimaatverandering is de belangrijkste wetenschappelijke adviseur van de task force. De timing van de publicatie van het rapport hangt samen met het Britse voorzitterschap van de G8, de organisatie van de acht grootste industrielanden. De Britse premier Tony Blair wil het voorzitterschap aangrijpen om het beleid inzake klimaatverandering een nieuwe impuls te geven. Het rapport roept de G8-lidstaten onder meer op om tegen 2025 een kwart van hun electriciteit te genereren uit hernieuwbare bronnen.