Vrijdag nieuwe algemene personeelsvergadering AGC Automotive

Print
Bij AGC Automotive (ex-Splintex) in Fleurus roepen de vakbonden vrijdag om 10.00 uur een algemene personeelsvergadering bijeen om bij hun basis een mandaat te krijgen in het kader van een eventuele heropstarting van de onderhandelingen. Volgens de socialistische vakbond FGTB heeft totnogtoe slechts een 60-tal arbeiders het werk hervat bij AGC.
Het conflict bij AGC Automotive ontstond op 2 december 2004 toen de directie een herstructureringsplan bekendmaakte waardoor 284 van de 840 jobs zouden sneuvelen. Het personeel legde daarop onmiddellijk het werk neer en stelde een stakingspost op. Niemand kreeg nog toegang tot het bedrijf.

Op 13 januari oordeelde een rechtbank in Charleroi dat het gebouw vrij toegankelijk moest zijn en legde een dwangsom van 5.000 euro op per persoon die de toegang tot het bedrijf werd geweigerd.
Sociale bemiddelaars ondervroegen het personeel intussen over het herstructureringsplan in het kader van een referendum. Een eerste telling van de stemmen wijst uit dat 57,10 pct (op 373 geldige stembiljetten) van de werknemers het plan goedkeuren. Sindsdien is echter gebleken dat bepaalde stembrieven niet op tijd aankwamen door vertragingen bij De Post.

.

Nu in het nieuws